[ ข้อมูลทั่วไป ][ ข้อมูลที่พัก ][ สถานที่ท่องเที่ยว ]

ข้อมูลที่พักในจังหวัดเชียงราย :
ชื่อโรงแรม
สถานที่ตั้ง
1. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท 1129 ถ.ไกรสรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-5777-9 โทรสาร 0-5371-5801
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)

2. โรงแรมริมกกรีสอร์ท 6 ม.4 ถ.เชียงราย - ท่าตอน อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-6445-60 โทรสาร 0-5371-5859
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 18 กม.)
3. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก 199 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-6445 โทรสาร 0-5371-5859
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 25 กม.)
4. โรงแรมเวียงอินทร์ 893 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1533-53
โทรสาร 0-5371-1877
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
5. โรงแรมวังคำ 869/90 ถ.เปรมวิภาค อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1800 โทรสาร 0-5371-2973
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
6. โรงแรมแสนภู 389 ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-7300 โทรสาร 0-5371-7309
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
7. โรงแรมเชียงรายอินน์ 601 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-7700-3 โทรสาร 0-5371-1483
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
8. โรงแรมอินคำ 172/6 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.0-5371-7300 โทรสาร.0-5371-730
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
9. โรงแรมอยู่สุขวิลล่า 952/13 ถ.ร่วมจิตถวาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1913, 0-5371-1946 โทรสาร 0-5371-2376
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
10. โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-2490-1 โทรสาร 0-5377-2490-1
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 15 กม.)
11. โรงแรมเพชรสยามพาเลส 124 ม.17 ถ.สันคอกช้าง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5375-4057-60 โทรสาร 0-5375-4001
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 22 กม.)
12. โรงแรมราชภัฏอินน์
(ภายใน ม.ราชภัฏเชียงราย)
โทรศัพท์ 0-5377-6000
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 10 กม.)
13. โรงแรมโกลเด้นไทรแองเกิ้ลอินน์ 590/2 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1531,0-5371-6996
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 20 กม.)
14. โรงแรมธัญญาอินน์ 897 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5374-4966-67
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 18 กม.)
15. บ้านอิงดอยรีสอร์ท 603 ม.14 ถ.ดอนเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-7844-6 โทรสาร 0-5371-5883
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 25 กม.)
16. ริมจันรีสอร์ท โทรศัพท์ 0-5377-1882-3 โทรสาร 0-5377-1023
(ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 15 กม.)